Tín dụng là gì? Một số vấn đề chung về Tín dụng Ngân hàng

Cùng tìm hiểu một số vấn đề chung về tín dụng ngân hàng như Khái niệm tín dụng là gì? Tín dụng tuân theo nguyên tắc nào? Bảo đảm tín dụng bằng gì? Các hình thức ngân hàng cho vay tín dụng và rủi ro trong vay tín dụng.