Khái quát Tín dụng cá nhân

Nội dung bài viết:
1. Đặc điểm tâm lý giao dịch khách hàng cá nhân.
2. Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân.

1. Đặc điểm tâm lý giao dịch khách hàng cá nhân

 • Mang nặng tâm lý ngại rủi ro khi giao dịch tiền bạc với ngân hàng
 • Ngại phiền phức thủ tục khi giao dịch với ngân hàng
 • Ngại giao dịch với ngân hàng sẽ lộ thông tin về thu nhập đối với người có thu nhập cao.
 • Mặc cảm không dám giao dịch với ngân hàng đối với người có thu nhập thấp.

2. Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân

 • Cho vay sinh hoạt tiêu dùng: sản phẩm này được thiết kế và cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu gia đình như mua sắm vật dụng, mua xe, cưới hỏi, du lịch, chữa bệnh,…
 • Cho vay hỗ trợ tiêu dùng: sản phẩm được thiết kế và cung cấp cho khách hàng có thu nhập ổn định hàng tháng. Số tiền này nhằm hỗ trợ thêm cho tiêu dùng trong khi chờ đợi thu nhập đến kỳ.
 • Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà: hỗ trợ nhu cầu xây dựng, sửa chữa, trang trí nội thất nhà ở của khách hàng.
 • Cho vay mua nhà, nền nhà, hoán đổi nhà: sản phẩm này được thiết kế và cung cấp cho khách hàng có nhu cầu về nhà, đất, và cần sự hỗ trợ tài chính. Tài sản thế chấp trong trường hợp này chính là căn nhà hoặc nền nhà khách hàng mua.
 • Cho vay sản xuất kinh doanh: sản phẩm này được thiết kế và cung cấp cho khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh,… Mục đích là có thể là để bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình sản xuất kinh doanh, để thanh toán tiền mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng cấp hoặc mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh.
 • Cho vay mua xe cơ giới: sản phẩm này được thiết kế và cung cấp cho khách hàng có nhu cầu sở hữu một xe hơi hay xe tải nhưng tích lũy chưa đủ.
 • Cho vay hỗ trợ du học: sản phẩm này được thiết kế và cung cấp cho khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính cho con em mình đi du học. Số tiền cho vay theo nhu cầu và trên giá trị tài sản thế chấp do Ngân hàng định giá.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *