Cho Vay Ngang Hàng – Peer to Peer Lending

Nội dung bài viết:
1. Tổng quan
2. Đặc điểm
2.1. Đặc tính tiêu biểu
2.2. Dịch vụ cung cấp
3. Mô hình hoạt động
4. Ưu/Nhược điểm
5. Quy định pháp lý

Tổng quan

Cho vay ngang hàng (peer-to-peer), thường được viết tắt là cho vay P2P (P2P lending), hay còn gọi là cho vay xã hội là phương thức cho vay cá nhân hoặc doanh nghiệp, cắt bỏ tổ chức tài chính trung gian, kết nối người cho vay với người đi vay hoạt động trực tuyến trên nền tảng website hoặc ứng dụng. Do đó chúng có thể chạy với chi phí thấp hơn và cung cấp dịch vụ rẻ hơn các tổ chức tài chính truyền thống. Kết quả là các nhà cho vay có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn so với các sản phẩm tiết kiệm và đầu tư do các ngân hàng cung cấp, trong khi người đi vay có thể vay tiền với lãi suất thấp, ngay cả sau khi công ty cho vay P2P đã có một khoản phí cho việc cung cấp nền tảng làm cho phù hợp và kiểm tra tín dụng người đi vay. Có nguy cơ người vay không trả được khoản vay từ các trang web cho vay ngang hàng.

Còn được gọi là crowdlending, nhiều khoản vay ngang hàng không có bảo đảm cho khoản vay cá nhân. Các khoản vay có bảo đảm đôi khi được cung cấp bằng cách sử dụng tài sản cao cấp như đồ trang sức, đồng hồ, xe hơi, mỹ thuật, nhà cửa, máy bay và các tài sản kinh doanh khác làm tài sản thế chấp. Các hình thức cho vay ngang hàng khác bao gồm các khoản cho vay sinh viên, cho vay thương mại và bất động sản, cho vay trả trước, cũng như các khoản cho vay được bảo đảm, cho thuê và thanh toán.

Lãi suất cạnh tranh có thể được thiết lập bởi người cho vay để được mức giá thấp nhất trên mô hình đấu giá ngược hoặc lãi suất cố định của công ty trung gian trên cơ sở phân tích tín dụng của khách hàng vay. Việc cho vay của người cho vay trong khoản vay thường không được bảo đảm bởi bất kỳ bảo đảm nào của chính phủ. Về một số dịch vụ, các nhà cho vay giảm thiểu nguy cơ nợ xấu bằng cách chọn người vay để cho vay và giảm rủi ro tổng thể bằng cách đa dạng hóa đầu tư giữa các đối tượng vay khác nhau. Các mô hình khác liên quan đến công ty cho vay P2P duy trì một quỹ riêng, chẳng hạn như Quỹ Dự phòng của RateSetter, vốn trả cho người cho vay trong trường hợp khách hàng vay không trả được, nhưng giá trị của các quỹ dự phòng đó đối với các nhà cho vay đang được tranh luận.

Các trung gian cho vay là các doanh nghiệp vì lợi nhuận. Họ tạo ra thu nhập bằng cách thu một khoản phí cho các khoản vay được tài trợ từ người đi vay và bằng cách đánh giá phí cho vay đối với các nhà đầu tư hoặc người đi vay (một khoản tiền cố định hàng năm hoặc một tỷ lệ phần trăm). So với thị trường chứng khoán, cho vay ngang hàng có xu hướng có cả ít biến động và ít thanh khoản.

Đặc điểm

Cho vay ngang hàng không phù hợp với bất kỳ loại hình tổ chức tài chính truyền thống nào như người gửi tiền, nhà đầu tư, công ty bảo hiểm, và đôi khi được phân loại là một dịch vụ tài chính thay thế.

Các đặc tính tiêu biểu của cho vay ngang hàng là:

 • Đôi khi nó được thực hiện vì lợi nhuận;
 • Không có mối quan hệ phổ biến cần thiết hoặc mối quan hệ trước giữa người cho vay và người đi vay;
 • Trung gian bởi một công ty cho vay ngang hàng;
 • Giao dịch diễn ra trực tuyến;
 • Các nhà cho vay có thể thường chọn những người đi vay để đầu tư, nếu nền tảng P2P cung cấp cơ sở đó;
 • Các khoản vay có thể không có bảo đảm hoặc được bảo đảm và thường không được bảo vệ bởi chính phủ nhưng có thể có các quỹ bảo vệ như các khoản vay do Zopa và RateSetter cung cấp tại Anh;
 • Các khoản cho vay là chứng khoán có thể được chuyển giao cho người khác, hoặc là để thu nợ hoặc lợi nhuận, mặc dù không phải tất cả các nền tảng P2P đều cung cấp phương tiện chuyển tiền hoặc lựa chọn giá cả miễn phí và chi phí có thể rất cao, hàng chục phần trăm số tiền bán ra, hoặc không.

Các khoản cho vay ngang hàng sớm cũng được mô tả bằng cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào mạng xã hội nhưng các tính năng này đã bắt đầu biến mất. Mặc dù sự xuất hiện của internet và thương mại điện tử vẫn có thể làm mất đi các trung gian tài chính truyền thống và mọi người có thể ít có khả năng bị vỡ nợ cho các thành viên trong cộng đồng xã hội của họ, sự nổi lên của các trung gian mới đã chứng minh tiết kiệm được thời gian và chi phí. Mở rộng nguồn nhân lực cho các nhà cho vay và người đi vay không quen thuộc mở ra những cơ hội mới.

Hầu hết các trung gian ngang hàng cung cấp các dịch vụ sau:

 • Nền tảng đầu tư trực tuyến để người vay có thể thu hút các nhà cho vay và nhà đầu tư để xác định và mua các khoản vay đáp ứng các tiêu chí đầu tư.
 • Phát triển mô hình tín dụng cho phê duyệt khoản vay và định giá.
 • Xác minh nhân thân người đi vay, tài khoản ngân hàng, việc làm và thu nhập.
 • Thực hiện kiểm tra tín dụng của người đi vay và lọc ra những người vay không đủ tiêu chuẩn.
 • Xử lý các khoản thanh toán từ người đi vay và chuyển các khoản thanh toán đó cho người cho vay đầu tư khoản vay.
 • Cho vay phục vụ, cung cấp dịch vụ khách hàng cho khách hàng vay và cố gắng thu thanh toán từ người đi vay quá hạn hoặc không trả được nợ.
 • Tuân thủ pháp luật và báo cáo.
 • Tìm kiếm các chủ nợ và người mượn mới (tiếp thị).

Mô hình hoạt động

Các nền tảng (trang web, ứng dụng) cho vay P2P kết nối trực tiếp người vay với các nhà đầu tư. Nền tảng đặt mức giá và các điều khoản và cho phép giao dịch. Hầu hết các nền tảng có một loạt bảng mức lãi suất dựa trên uy tín của người nộp đơn.

Người cho vay trên thị trường tạo ra doanh thu bằng cách tính phí cho người vay và lấy phần trăm lãi thu được từ khoản vay. Thông thường nhất, người cho vay sẽ tính lệ phí ban đầu, thường là 1% đến 6% số tiền vay và phí thanh toán trễ cho người vay. Lending Club là một ví dụ, mất phí 1% cho mỗi số tiền thanh toán. Nếu người vay thực hiện thanh toán 200 đô la cho khoản vay, Lending Club sẽ thu phí 2 đô la trước khi chuyển khoản thanh toán cho nhà đầu tư.

Đối với Nhà đầu tư: mở một tài khoản trên trang web của nền tảng và gửi một khoản tiền để phân tấn trong các khoản vay. Người nộp đơn cho vay đăng một hồ sơ tài chính được chỉ định một loại rủi ro xác định mức lãi suất mà họ sẽ trả.

Đối với Người vay: có thể đánh giá offer và chấp nhận khoản vay. Việc chuyển tiền và thanh toán hàng tháng được xử lý thông qua nền tảng.

Quá trình này có thể hoàn toàn tự đồng hoặc người cho vay và người vay có thể chọn việc thương lượng.

Mô hình Cho vay ngang hàng
Mô hình cho vay ngang hàng

Ưu điểm và Nhược điểm

Lãi suất

Một trong những ưu điểm chính của cho vay cá nhân đối với người vay đôi khi có thể là tỷ lệ lãi suất tốt hơn so với tỷ lệ ngân hàng truyền thống có thể cung cấp. Những lợi thế cho những người cho vay có thể được lợi nhuận cao hơn có thể đạt được từ một tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư khác, nhưng tùy thuộc vào nguy cơ mất, không giống như một tài khoản tiết kiệm. Lãi suất và phương pháp tính các tỷ lệ này khác nhau giữa các nền tảng cho vay ngang hàng. Lãi suất cũng có thể có sự biến động thấp hơn các loại hình đầu tư khác.

Đầu tư có ý thức xã hội

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư có ý thức xã hội, cho vay đồng cấp có thể hỗ trợ các nỗ lực của cá nhân để thoát khỏi nợ nần cao, trợ giúp những người làm nghề hoặc các hoạt động được coi là đạo đức và tích cực cho cộng đồng, và Tránh đầu tư vào những người làm việc trong các ngành công nghiệp bị coi là bất hợp pháp hoặc bất lợi cho cộng đồng.

Rủi ro tín dụng

Các khoản cho vay ngang hàng cũng thu hút những người đi vay, vì tình trạng tín dụng của họ hoặc sự thiếu sót của họ, không đủ tiêu chuẩn vay ngân hàng truyền thống. Bởi vì hành vi trong quá khứ thường dẫn đến hiệu suất trong tương lai và điểm tín dụng thấp có liên quan đến khả năng xảy ra vỡ nợ cao, các nhà môi giới ngang hàng bắt đầu giảm một số lượng lớn các ứng viên và tính lãi suất cao hơn cho những người vay có nguy cơ cao được chấp thuận. Một số công ty môi giới cũng được thiết lập tiền vào đó mỗi người vay làm cho một đóng góp và từ đó người cho vay được đền bù nếu một khách hàng vay không có khả năng trả lại khoản vay.

Dường như ban đầu, một trong những đặc điểm hấp dẫn của việc cho vay ngang hàng đối với các nhà đầu tư là tỷ lệ vỡ nợ thấp, ví dụ tỷ lệ vỡ nợ của Prosper được chỉ ra là khoảng 2,7% năm 2007.

Tỷ lệ vỡ nợ thực tế của các khoản vay do Prosper bắt đầu năm 2007 thực tế cao hơn dự kiến. Lợi nhuận gộp của Prosper (trên tất cả các mức tín dụng và được đo bằng LendStats.com, dựa trên dữ liệu thị trường Prosper thực tế) cho năm 2007 là (6,44)%, cho năm 2008 (2,44)%, và năm 2008 là 8,10%. Các dự báo độc lập cho năm 2010 là một sự trở lại của tổng số 9,87. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 10 năm 2008 (được gọi là ‘Prosper 1.0’), Prosper đã phát hành 28.936 khoản vay, tất cả đều đã chín muồi. 18.480 khoản nợ đã trả hết và 10.456 khoản nợ không trả được nợ, tỷ lệ nợ vỡ nợ là 36.1%. 46.671.123 USD trong số 178.560.222 USD cho vay trong thời kỳ này đã được các nhà đầu tư xóa, tỷ lệ tổn thất là 26,1%.

Kể từ khi bắt đầu, tỷ lệ vỡ nợ của Lending Club là từ 1,4% đối với các khoản vay được đánh giá cao nhất trong ba năm đến 9,8% cho các khoản vay rủi ro nhất.

Các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng ngang hàng Anh cho biết tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,84% đối với Zopa trong 200 triệu bảng trong bảy năm đầu tiên cho vay. Tính đến tháng 11 năm 2013, mức nợ xấu hiện tại của Quỹ Vòng quanh Quỹ là 1,5%, với mức hoàn vốn trung bình là 5,8% sau tất cả các khoản nợ xấu và phí. Đây là tỷ lệ so sánh 3-5% của các ngân hàng chính và kết quả của mô hình tín dụng hiện đại và công nghệ quản lý rủi ro hiệu quả được sử dụng bởi các công ty P2P.

Ở cuối của phạm vi là những nơi như Bondora cho vay đối với các khách hàng ít có khả năng tín dụng hơn, với mức lãi suất mặc định lên đến 70% đối với các khoản vay cho người vay ở trên nền tảng đó, cao hơn nhiều so với lãi suất ban đầu Thị trường Estonia.

Đối với người vay

Ưu điểm:

 • Giải ngân nhanh chóng, hoạt động trực tuyến
 • Phạm vi lãi suất thấp hơn
 • Thanh toán hàng tháng cố định
 • Có thể kiểm tra tỷ lệ mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng
 • Yêu cầu tín dụng có thể ít nghiêm ngặt hơn tại ngân hàng
 • Hầu hết các khoản vay không được đảm bảo
 • Sử dụng vốn linh hoạt
 • Trả nợ tự động
 • Không có hình phạt trả trước

Nhược điểm:

 • Lãi suất cao lên tới 36% nếu bạn có tín dụng dưới mức trung bình
 • Có thể không đủ điều kiện nếu bạn có điểm tín dụng dưới 630
 • Thường không thể vay hơn $ 35k đến $ 40k
 • Một số trang web có phí cao, bao gồm phí khởi tạo lên tới 6%
 • Các khoản thanh toán bị mất sẽ làm ảnh hưởng điểm tín dụng của bạn

Đối với người cho vay

Ưu điểm:

 • Năng suất cao hơn tài khoản tiết kiệm hoặc CD
 • Tiếp cận các khoản đầu tư thay thế ngoài cổ phiếu và trái phiếu
 • Hầu hết các nền tảng cho phép bạn tự động đa dạng hóa danh mục cho vay của bạn
 • Ý thức cộng đồng hoặc lợi ích xã hội bằng cách cho vay trực tiếp với đồng nghiệp

Nhược điểm:

 • Rủi ro mất tiền nếu người vay vỡ nợ
 • Không được bảo hiểm FDIC như tài khoản tiết kiệm hoặc CD
 • Thanh khoản ít hơn so với cổ phiếu hoặc trái phiếu vì thời gian dài (ba đến năm năm)
 • Ngành công nghiệp tương đối mới có thể có nghĩa là nhiều bất ổn
 • Một số trang web chỉ có sẵn cho các nhà đầu tư được công nhận

Quy định pháp luật

Ở nhiều quốc gia, thu hút đầu tư từ công chúng được xem là bất hợp pháp. Việc thu xếp đám đông trong đó mọi người được yêu cầu đóng góp tiền để đổi lấy lợi nhuận tiềm năng dựa trên công việc của người khác được coi là chứng khoán .

Đối phó với chứng khoán tài chính có liên quan đến vấn đề sở hữu: đối với các khoản vay cá nhân, vấn đề ai là chủ sở hữu các khoản cho vay (note loans) và cách thức chuyển giao quyền sở hữu giữa người khởi tạo khoản vay (Hợp đồng cá nhân – Công ty cho vay) và (những) người cho vay cá nhân. Câu hỏi này đặt ra đặc biệt là khi một công ty cho vay peer-to-peer không chỉ đơn thuần là kết nối những người cho vay và người đi vay mà còn vay mượn tiền từ người dùng và sau đó cho vay nó ra một lần nữa. Hoạt động này được hiểu là bán chứng khoán, và một giấy phép đại lý môi giới và đăng ký hợp đồng đầu tư cá nhân là bắt buộc cho quá trình được pháp luật. Giấy phép và đăng ký có thể được lấy tại cơ quan quản lý chứng khoán như Hoa Kỳ.

Chứng khoán được cung cấp bởi các công ty cho vay peer-to-peer của Hoa Kỳ được đăng ký và điều chỉnh bởi SEC. Một báo cáo gần đây của Văn phòng Giải trình Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ đã khám phá khả năng giám sát các quy định bổ sung của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng hoặc Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, mặc dù cả hai tổ chức này đã đề nghị giám sát trực tiếp cho vay ngang hàng tại thời điểm này. Năm 2016, tiểu bang New York đã gửi “thư cảnh báo” đe doạ yêu cầu 28 nhà cung cấp dịch vụ ngang hàng để có được giấy phép hoạt động trừ khi “ngay lập tức” đáp ứng các yêu cầu tiết lộ các thông lệ cho vay và các sản phẩm có trong tiểu bang.

Tại Vương quốc Anh, sự xuất hiện của nhiều công ty cho vay cạnh tranh và vấn đề cho vay dưới chuẩn đã dẫn đến các yêu cầu về các biện pháp lập pháp bổ sung nhằm thiết lập các tiêu chuẩn vốn tối thiểu và kiểm tra các kiểm soát rủi ro để tránh cho vay đối với những người vay có nguy cơ cao hơn bằng cách sử dụng người cho vay vô đạo đức.

Tại Việt Nam hiện tại Pháp luật chưa có quy định về cho vay ngang hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước cho biết, một số công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh là tư vấn tài chính, môi giới tài chính và tự giới thiệu là các công ty P2P Lending cung cấp dịch vụ kết nối nhà đầu tư và người đi vay, nhưng Ngân hàng Nhà nước khẳng định pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định về hoạt động P2P Lending.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *